Søk

Normens redaksjonskomite søker medlemmer

Har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av Normens veiledningsmateriell? Da har du mulighet til å melde din interesse for å bli med i redaksjonskomiteen.

Redaksjonskomiteen kan bestå av representanter i Styringsgruppen eller andre personer hos medlemmene eller observatørene i Styringsgruppen. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med brukere av Normen og andre som kan tenke seg å være med i arbeidet.

Vi forsøker å få på plass en redaksjonskomite der kommunal sektor, spesialisthelsetjenesten, statlige virksomheter og profesjonsorganisasjonene deltar med to deltakere hver. Representanter for observatører i styringsgruppen kan også delta.

Redaksjonskomiteen skal bidra til å sikre at Normen og Normens produkter dekker sektorens behov ved å være relevant, dekkende, og ha tilstrekkelig kvalitet.

Hovedleveransen fra redaksjonskomiteens skal være årlig innspill til drøftingsversjonen av årlig handlingsplan for Normen hvor det framgår hvilke dokumenter som skal saneres, oppdateres eller endres på andre måter. Sekretariatet vil støtte redaksjonskomiteen.

Det legges opp til to-tre møter i året. Det skal tilstrebes at alle møter inneholder faglig påfyll for deltakerne. Det forventes at deltakerne holder seg oppdatert over behov, teknologisk utvikling og trusselbilde i egen delsektor interessentgruppe. Det forventes ikke at medlemmene skal gjennomføre formelle forankringsaktiviteter bakover i egen organisasjon/virksomhet.

Interessert? Skriv til oss innen 23. mars

Interessert eller har du spørsmål? Send oss en e-post på [email protected] innen 23.mars 2021.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei