Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny strategi for Normen

Etter en lang prosess og påfølgende åpen høringsrunde, skal styringsgruppen vedta ny strategi for Normen 21.november.

Strategien skal være kort og handlingsrettet, og lage retning for arbeidet med Normen de neste tre årene. Basert på den vedtatte strategien vil det bli utarbeidet en 3-årsplan for å operasjonalisere strategien, med målbare resultatmål.

Forslaget til overordnet strategi for 2023-2025 er:

Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal opprettholde og forbedre sin relevans og sektorens tillit, gjennom å ha

  • relevante og oppdaterte krav
  • målrettet og oppdatert veiledning av høy faglig standard
  • målrettede og nyttige kompetansehevingsaktiviteter

Helse- og omsorgssektorens behov skal alltid være førende for Normen.

Vider inneholder utkastet til strategi noen strategiske fokusområder og initiativer, for eksempel «Videreutvikle veiledningsmateriell på forskning og jobbe videre med kompetanseheving på området», og «Utvikle og forvalte nyttige verktøy på normen.no og ha gode informative nettsider»

Utkastet til strategi i sin helhet kan leses i saksunderlaget for styringsgruppemøtet 21.november.