Søk

Pasient- og brukerorganisasjoner oppfordres til å søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe

Pasient- og brukerorganisasjoner kan nå søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe. Vil din organisasjon være med på å representere dette viktige perspektivet? Her finner du informasjon om søknadsprosessen. Frist for å søke er 15. august.

Søknadsskjema kan lastes ned her (Word).

Om Normen

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet og personvern basert på lovverket, samt veiledning og kompetanseheving innen samme tema. 

Om Normens styringsgruppe

Styringsgruppen er sammensatt av medlemmer og observatører som utgjør et representativt utvalg fra ulike hovedgrupper av aktører i norsk helse- og omsorgssektor som bestemmelser i Normen får betydning for. Formålet med styringsgruppen er å sikre at Normen og veiledningsmateriellet forvaltes og formidles til aktørene i sektoren. 

Normens styringsgruppe består av medlemmer og observatører. Fra 1. januar 2020 ble bransjeorganisasjoner for leverandører og pasienter og brukere invitert til å delta som observatører. I dag deltar FFO – funksjonshemmedes fellesorganisasjon med observatører fra pasient- og brukerorganisasjoner. 

Vi har nå ledige plasser og inviterer derfor flere til å søke.

Arbeidet i styringsgruppa

Medlemmer og observatører skal gjennom sin representant i styringsgruppen være et bindeledd og fremme synspunkter fra den de representerer. Samtidig skal styringsgruppen søke å tilstrebe løsninger som er til det beste for sektoren som helhet.

Medlemmer og observatører i styringsgruppen velger selv sine representanter og vararepresentanter. Ifølge styringsgruppens mandat skal møter i styringsgruppen avholdes minimum halvårlig. Antall møter utover dette vil variere fra år til år, og i 2022 er det planlagt totalt fire møter i styringsgruppen. Saksdokumenter vil sendes ut senest tre uker før styringsgruppemøtene. 
Ved bemanning av arbeidsgrupper og referansegrupper ønskes det at medlemmer og observatører bidrar med representanter fra egen virksomhet/organisasjon.

Representantene velges for en periode på inntil 3 år.

Søknadsprosessen

Utfylt søknadsskjema sendes på e-post til [email protected] innen 15. august 2022.

Søker kan være en virksomhet, organisasjon, ombudsrolle eller lignende.

Søknader vil bli vurdert etter forhåndsdefinerte kriterier som også har dannet grunnlaget for søknadsskjemaet.

Mer informasjon om søknadsprosessen i søknadsskjemaet.

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei