Søk

Vil du delta i referansegruppe?

Vi er i god gang med oppdatering av veiledningsmateriell. I år står flere store og viktige områder på planen.

Som vanlig utvikler og reviderer vi i samarbeid med sektoren. Dette gjør vi på flere måter. En av de viktigste er gjennom bruk av referansegrupper. Vil du, gjennom kompetanse og relevante faglig innspill, være med å bidra til at Normens veiledningsmateriell har nytte for deg, din virksomhet og sektoren? Hvis du passer inn i noen av rollene beskrevet her, hører vi gjerne fra deg på [email protected]

Veiledningspakke Internkontroll og Risiko

 • Systemansvarlig i kommune
 • Systemansvarlig i spesialisthelsetjenesten
 • Personvernombud (fra hele bredden: kommune, spesialist, offentlig, privat, osv)
 • Informasjonssikkerhetsleder (fra hele bredden: kommune, spesialist, offentlig, privat, osv)
 • Leverandørrepresentant, f.eks. fra EPJ-systemleverandør

Veiledningspakke Forskning

 • Informasjonssikkerhetsressurs i forskningsinstitusjon
 • Ressurs som har erfaring som prosjektleder i forskningsprosjekter
 • Personvernrådgiver/personvernombud i forskningsinstitusjon

Veiledningspakke Tilgang

Her søker vi etter deltagere i to referansegrupper: Tilgangsstyring Funksjonelt og Fjernaksess. Vi trenger deg fra både kommune, spesialist, leverandør, små virksomheter eller andre i sektoren som har kunnskap om og praktisk erfaring i noen av de følgende temaene.

Tilgangsstyring funksjonelt

 • Rettslig grunnlag
 • Autorisasjon
 • Autentisering
 • Logging
 • Kontroll av tilganger
 • Tilgang til fagsystemer og journaler
 • Herunder tilgang mellom virksomheter
 • Samarbeid om felles journal

Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet

 • Ansvar og avtaler
 • Risikovurdering
 • Opplæring
 • Kryptering
 • Adgang til og sikring av utstyr
 • Autorisasjon
 • Autentisering og tilgang
 • Fjernadministrasjon
 • Krav til hendelsesregistrering

I referansegruppen representerer du deg selv, men du oppmuntres til å gjerne innhente innspill og kunnskap i fra egen virksomhet/organisasjon/arbeidsplass.

Vi har forståelse for at folk har en travel arbeidshverdag og at det for noen kan være vanskelig å delta i møter. Ta kontakt så ser vi hvordan du kan bidra. Dine innspill er verdifulle!

Fant du det du lette etter?
Ja Nei