Søk

Faktaark 01 - Ansvar og organisering

Faktaark 1 beskriv korleis arbeidet med informasjonssikkerheit blir organisert slik at det kjem fram kven som er ansvarleg på ulike nivå, og kva dei er ansvarleg for.

Faktaark 1 - ansvar og organisering (PDF).

Leiaren for verksemda skal sjå til at informasjonsbehandlinga og informasjonssikkerheita blir organisert slik at det er tydeleg kven som har ansvar for dei ulike delane.

Ansvaret for informasjonssikkerheit inneber både eit overordna ansvar for at verksemda har tilfredsstillande og dekkande informasjonssikkerheit i samsvar med helseregisterlova, og eit ansvar for at leiarar, medarbeidarar, innleidd personell og leverandørar følgjer dei spesifikke krav og plikter som gjeld i verksemda.

Databehandlar har eit sjølvstendig ansvar om dette er regulert i avtale med verksemda eller Norsk Helsenett.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei