Søk

Faktaark 02 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern (internkontroll) skal sikre at arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet blir en kontinuerlig prosess og ivaretatt på en systematisk og dokumentert måte

Faktaark 02 - Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern (PDF)

Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart og aktiviteter og behandlingene av helse- og personopplysningenes art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i.

Det anbefales å innarbeide styringssystemet i virksomhetens øvrige internkontroll.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei