Søk

Faktaark 07 - Risikovurdering

Faktaarket skal dokumentere at databehandlingsansvarlig har sett i verk tilstrekkelege tiltak og at behandlingane blir utførte innanfor nivå for akseptabel risiko.

Faktaark 7 - Risikovurdering (PDF).

Leiinga for verksemda er ansvarleg for å gjennomføre risikovurdering av behandlinga av helse- og personopplysningar. Vurderinga skal vere tilpassa storleiken på verksemda og omfanget av behandling av helse- og personopplysningar.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei