Søk

Faktaark 08 - Avviksbehandling

Avviksbehandling er ein sentral del av arbeide med sikkerheit.

Faktaark 8 - Avviksbehandling (PDF).

Alle verksemder som behandlar helse- og personopplysningar skal ha prosedyrar for handtering av avvik. Leiinga for verksemda er ansvarleg for å behandle avvik og setje i verk tiltak. Den enkelte medarbeidaren er ansvarleg for å rapportere avvik.

Med avvik blir meint kvar og ei behandling av helse- og personopplysningar som ikkje er i samsvar med gjeldande regelverk og prosedyrar.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei