Søk

Faktaark 11 – Nødprosedyrer ved bortfall av IKT

Faktaarket skal bidra til å sikre at virksomhetens behandling av helse- og personopplysninger ivaretas ved ikke-planlagt driftsstans i IKT-systemene.

Faktaark 11 – Nødprosedyrer ved bortfall av IKT (PDF)

Om faktaarket

Det er virksomhetens øverste ledelse som har ansvar for å etablere nødprosedyrer. Nødprosedyrene skal etableres før behandling av helse- og personopplysninger starter.

Dette omfatter alle systemer, inklusive registre/systemer i medisinsk teknisk utstyr, som virksomheten benytter eller er avhengig av for å yte sine tjenester.

Dette er versjon 3

Faktaarket er i versjon 3.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 4. februar 2021.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei