Søk

Faktaark 12 - Leverandøroppfølging: Eksempler på sikkerhetsrelevant rapportering

Dette faktaarket gir veiledning om hva som bør inkluderes i rapportering av sikkerhetsmessig betydning ved oppfølging av leverandører.

Faktaark 12 - Leverandøroppfølging: Eksempler på sikkerhetsrelevant rapportering (PDF).

Faktarket inneholder eksempler på informasjon og
indikatorer som kan inngå i rapportering fra leverandør til kunde
(virksomheter i helse- og omsorgssektoren) ved ulike typer
leveranser.

Formålet med faktaarket er å bidra til at virksomhetene i sektoren får rapportert sikkerhetsrelevant informasjon fra sine leverandører slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

Faktaarket er i versjon 3.0 og ble godkjent av Normens styringsgruppe 2. juni 2022.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei