Søk

Faktaark 13 - Protokoll over behandlinger av helse - og personopplysninger i virksomheten

Virksomheten skal ha oversikt over hvilke behandlinger av helse- og personopplysninger som virksomheten utfører.

Faktaark 13 - Oversikt over behandling av helse- og personopplysninger (PDF).

Virksomhetens leder er ansvarlig for å ha oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger.

Vi har utarbeidet en eksempel på protokoll for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Eksemplene er ikke uttømmende og er utarbeidet som en inspirasjon og veiledning til kommunene. Eksemplene viser de mest sentrale lovpålagte tjenestene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Eksempel på protokoll over behandlingsaktiviteter i kommunal helse- og omsorgstjeneste (EXCEL)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei