Søk

Faktaark 14 - Tilgangsstyring

Tilgangsstyring inneber å sikre at helse- og personopplysningar berre er tilgjengeleg etter tjenstlig behov ved at brukarar blir autentisert på ein tryggande måte og at tilgang blir tildelt, administrert, kontrollert og fjerna.

Faktaark 14 - Tilgangsstyring (PDF).

Alle verksemder i helse- og omsorgssektoren skal sikre at tilgang til helse- og personopplysningar berre blir gitt i den grada dette er nødvendig for arbeidet til vedkomande og i samsvar med gjeldande avgjerder om teieplikt.

Databehandlingsansvarlig er ansvarleg for at tilgang blir administrert slik at tilgang til helse- og personopplysningar berre blir gitt ved tjenstlig behov.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei