Søk

Faktaark 15 - ​Logging og oppfølging av logger

Alle virksomheter i sektoren som behandler helse- og personopplysninger elektronisk, skal føre og kontrollere logger.

Faktaark 15 - Logging og oppfølging av logger (PDF).

Faktaarket gir veiledning om bruk av logger for å avdekke uautorisert bruk, eller forsøk på uautorisert bruk, av helse- og personopplysninger.

Virksomheten skal forebygge, avdekke og forhindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd i informasjonssystemene, samt legge til rette for pasient/brukers rett til innsyn i loggene slik at vedkommende gi mulighet til å ivareta egne rettigheter, og legge til rette for ansattes rett til innsyn i opplysninger som er lagret om vedkommende i loggen.

Faktaarket ble 29.06.16 utgitt i ny utgave 3.1. De viktigste endringene er ny tittel på faktaarket (endret fra «Hendelsesregistrering og oppfølging» til «Logging og oppfølging av logger») samt oppdatering av referanser.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei