Søk

Faktaark 15 - ​Logging og innsyn i logg

Dette faktaarket omhandler logging, oppfølging av logg og innsyn i logg.

Faktaark 15 - Logging og innsyn i logg (PDF).

Formålet med faktaarket er å gi veiledning til hvordan
virksomheten bør gå frem for å etterleve Normens krav til logging
og loggoppfølging. Faktaarket tar også for seg prosessen for
innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister.

Faktaarket har en teoretisk tilnærming og inneholder punkter en
virksomhet må ta stilling til for å etablere tilfredsstillende rutiner
for logging, loggoppfølging og logginnsyn.

Faktaarket er i versjon 4.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 17. mars 2022.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei