Søk

Faktaark 24 - Kommunikasjon over åpne nett

Faktaarket beskriver tiltak som skal ivareta tilfredsstillende sikkerhet ved elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysinger over åpne nett.

Faktaark 24 - Kommunikasjon over åpne nett (PDF)

De fleste kommunikasjonsnett er i utgangspunktet åpne nett, for eksempel internett eller usikrede trådløse nettverk. Informasjon som sendes i slike nett kan leses av de som får tilgang. Ved bruk av kryptering, sikker autentisering mv. vil informasjonen blir sikret mot uautorisert tilgang.

Ved etablering av løsninger for kommunikasjon over åpne nett skal det gjennomføres en risikovurdering.

Innholdet i dokumentet er gjennomgått og oppdatert ut fra Normen 6.0, ny personopplysningslov, endringer i helselovgivning eller EUs personvernforordning.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei