Søk

Faktaark 25 - Lagringstid og sletting av helse- og personopplysninger​

Virksomheten skal sikre at helse- og personopplysninger lagres og slettes iht. gjeldende krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Faktaark 25 - Lagringstid og sletting av helse- og personopplysninger (PDF)

Helse- og personopplysningerpersonopplysninger i pasientjournaler skal oppbevares i minst 10 år etter siste innføring i journalen. Imidlertid er det viktig at det i hvert enkelt tilfelle, med bakgrunn i en faglig vurdering, avgjøres om når formålet med behandlingen av helse- og personopplysningene er oppfylt.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei