Søk

Faktaark 34 - Håndtering av lagringsmedia

Faktaarket gir veiledning om sikring av konfidensialitet for helse- og personopplysninger på lagringsmedia.

Faktaark 34 - Håndtering av lagringsmedia (PDF).

IKT-ansvarlig skal sikre korrekt håndtering av lagringsmedia. Dette omfatter alle lagringsmedia som inneholder helse- og personopplysninger. Med lagringsmedia menes blant annet harddisk, tape, CD, minnepinne, osv.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei