Søk

Faktaark 35 - Personvernombud

Faktaark 35 beskriver tiltak som blant annet skal sikre riktig saksgang ved utnevning av ombud, og sikre at ledelsen har definert klare og relevante arbeidsoppgaver og ansvarsområder for ombudet.

Faktaark 35 - Personvernombud (PDF).

Faktaarket skal bevisstgjøre ledelsen på at den har det formelle databehandlingsansvaret, selv om det er pekt ut et ombud.

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for opprettelse av personvernombud og for oppfølging/løpende vurdering av ombudet. Personvernombudet er ansvarlig for at oppgavene som ligger til rollen blir fulgt.

Selve databehandlingsansvaret ligger likevel alltid hos ledelsen, ikke hos ombudet.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei