Søk

Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet

Faktaarket skal være til hjelp for å hindre uautorisert bruk og ivareta integritet og konfidensialitet for helse- og personopplysninger i forbindelse med fjernaksess.

Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet (PDF).

Faktaarket skal også sørge for tilstrekkelig sikkerhet ved tilkobling
og overføring av helse- og personopplysninger.

Virksomhetens ledelse har ansvaret for å forsikre seg om at bruk av fjernaksess fra leverandører ivaretar kravene til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei