Søk

Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter

Faktaarket bør leses av alle som er opptatt av tilfredsstillende informasjonssikkerhet og god sikkerhetsdokumentasjon i prosjekter som skal endre eller innføre nye IKT-løsninger.

Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon (PDF).

Prosjekter som omtales i dette faktaarket gjelder prosjekter ved for eksempel innføring av nytt journalsystem eller ny funksjonalitet i journalsystem, og ikke forskningsprosjekter.

Prosjektleder vil normalt få delegert ansvar fra databehandlingsansvarlig for å påse at prosjekter gjennomføres med tilfredsstillende informasjonssikkerhet, men ved større prosjekter kan en prosjektintern sikkerhetskoordinator være hensiktsmessig.

Faktaarket beskriver også hvordan sikkerhetsløsninger og -dokumentasjon skal overføres til driftsmiljøet ved endt prosjekt.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei