Søk

Faktaark 44 - Personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialtjenesten - kortfattet oversikt for kommuneledelsen

Faktaarket bidrar til at kommunenes øverste ledelse kan iverksette nødvendig styring innen personvern og informasjonssikkerhet.

Faktaark 44 - Personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten - kortfattet oversikt for kommuneledelsen (PDF)

Øverste leder i kommunen (oftest rådmannen) er hovedansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. ​Faktaarket omfatter overordnede føringer for personvern og informasjonssikkerhet og gir en oversikt over sentrale sikkerhetstiltak kommunen må ivareta.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei