Søk

Faktaark 46 - Tjenesteutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet med faktaarket er å gi veiledning om personvern og informasjonssikkerhet til kommuner som planlegger å tjenesteutsette helse- og omsorgstjenester.

Faktaark 46 – personvern og informasjonssikkerhet ved tjenesteutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF)

Faktaarket angir ansvaret og hvilke avtaler som skal inngås ved tjeneutsetting. Faktaarket gir veiledning der kommunen inngår avtale om felles journal, der det ikke benyttes felles journal og i de tilfeller kommunen benytter en annen kommune (vertskommune).

Fant du det du lette etter?
Ja Nei