Søk

Faktaark 46 - Personvern og informasjonssikkerhet ved tjenesteutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet med faktaarket er å gi veiledning om personvern og informasjonssikkerhet til kommuner som planlegger å tjenesteutsette helse- og omsorgstjenester.

Faktaark 46 – Personvern og informasjonssikkerhet ved tjenesteutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF).

Innholdet i faktaarket gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester, men kan også brukes for andre deler av helse- og omsorgstjenesten der det passer.

Faktaarket er i versjon 5.1, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 2. juni 2021.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei