Søk

Faktaark 47 - Autorisasjonsregister

Eit autorisasjonsregister skal gi oversikt over kva tilgangar og roller ein bestemd person har og har hatt. Autorisasjonsregisteret skal vere grunnlag for kontroll av tilgang til helse- og personopplysningar.

Faktaark 47 - Autorisasjonsregister (PDF).

Databehandlingsansvarlig er ansvarleg for å etablere eit autorisasjonsregister (register over utskrivne autorisasjonar) i nødvendig omfang og å fastsetje prosedyrar for bruk av registeret.

Autorisasjonsregisteret skal innehalde alle tilgangar og alle rollar for tilgang til behandlingsretta helseregister (inkl. elektronisk pasientjournal (EPJ) og fagsystem.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei