Søk

Faktaark 55 - Sperret adresse i Folkeregisteret

Faktaarket bør gjennomgås av virksomheter i helse- og omsorgstjenesten for å vurdere egne rutiner og opplæringstiltak for ansatte knyttet til sperret adresse.

Faktaark 55 - Sperret adresse i Folkeregisteret (PDF)

Adressesperre i Folkeregisteret er et tiltak for å beskytte trusselutsatte personer, dvs. personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet.

Faktaarket er utarbeidet i samarbeid med Kripos.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei