Søk

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Normens styringsgruppe tilslutter seg HITS 1242:2021 Krav til elektronisk meldingsutveksling utgitt av Direktoratet for e-helse, og anbefaler at retningslinjen følges i sektoren.

Dokumentet gir en oversikt over sentrale krav og forutsetninger som stilles til aktører som vil samhandle ved bruk av elektronisk meldingsutveksling over Helsenettet. De omfatter organisatoriske og tekniske forhold virksomheter må ivareta for å drive sikker elektronisk meldingsutveksling.

Målsetningen til kravene er å sikre at meldinger kommer frem til riktig mottaker, til riktig tid og med korrekt innhold. Og at virksomheten er kjent med sitt databehandleransvar når de tar i bruk elektronisk meldingsutveksling for helse- og personopplysninger mot andre virksomheter.

Krav til elektronisk meldingsutveksling (lenke) er publisert på Direktoratet for e-helses nettsider.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei