Søk

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter i helse- og omsorgssektoren medfører bruk av helse- og personopplysninger som krever at personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Last ned:

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter v2.0 (PDF)

At forskningsinstitusjoner evner å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig og sikker måte, er en viktig forutsetning for befolkningens tillit og vilje til å dele sine opplysninger til bruk i forskningen. Uten en forsvarlig håndtering av de registrerte og deres opplysninger, vil både tilliten og opplysningenes riktighet eller pålitelighet svekkes.

Virksomheter i helse- og omsorgssektoren er avhengige av denne tilliten for å lykkes med sine samfunnsoppdrag både som yter av helsehjelp og for å bidra med ny kunnskap gjennom forskningen.

Veilederen retter seg hovedsakelig mot prosjektledere i forskningsprosjekter, men kan også være nyttige for andre, som f.eks. forskere uten prosjektansvar, forskningssykepleiere, forskerstøttefunksjoner, personvernombud og ledelsen i forskningsinstitusjoner.

Veilederen tar for seg all forskning på helse- og personopplysninger, og er ikke begrenset til helseforskningslovens virkeområde. Veilederen vil også kunne brukes i prosjekter som for eksempel har til formål forskning på teknologi, biologisk materiale og ved legemiddelutprøving.

Veilederen er ikke en generell veileder i forskningsprosjekter, men begrenser seg til ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Denne veilederen begrenser seg til ansvar og plikter knyttet til informasjonssikkerhet, personvern og datahåndtering i forskningsprosjekter.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei