Søk

Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av teknologi i kommuner (velferdsteknologi)

Veilederen behandler utvalgte temaer i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av velferdsteknologi.

Last ned "Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av teknologi i kommuner (velferdsteknologi)" (PDF)

Veilederen tar opp temaer som særlig gjelder bruk av velferdsteknologi i kommuner. Veilederen inneholder utvalgte juridiske temaer som behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen med et dypdykk i bruk av samtykke, journalføring, og bruk av data til forskning og kvalitetssikring. Veilederen inneholder også mer informasjon om medisinsk utstyr, sjekklister for anskaffelse, implementering og drift, risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser. Veilederen peker nå i stor grad til veileder for medisinsk utstyrs brukerscenarier som er eksempler på scenarier som kan tas inn i risikovurdering og forslag til tiltak.

Endringer i veilederen fra versjon 2.0 til 3.0

I nåværende versjon er temaer som gjelder personvern og juridiske problemstillinger (f.eks. dokumentasjon, samtykke) tatt inn. Layout er også endret og oppdatert etter Normen 6.0.

Sekretariatet utarbeider nå også eksempler på kravspesifikasjon etter Normens krav som kan brukes som inspirasjon til kommunenes egne kravspesifikasjoner ved anskaffelser.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei