Søk

Mal for internkontroll psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer

Malen kan brukes som utgangspunkt for styringssystem for informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Redigerbare maler fra Veileder for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer (Word)

Malen inneholder samtykkeerklæring, informasjonsplakat, risikovurderingsskjema og styringssystem. Gjennom malen beskrives sikkerhetskrav og prosedyrer som må etableres. Når dette er etablert, vil det utgjøre praksisens eget styringssystem for informasjonssikkerhet. Samtidig vil kravet til skriftlig dokumentasjon være ivaretatt.

Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til innholdet i hvert enkelt avsnitt og tilpasse dette til egen virksomhet, eventuelt slette det som ikke passer.

Malen er vedlegg til Personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer - en veileder (PDF).

Fant du det du lette etter?
Ja Nei