Søk

Mal for internkontroll tannhelsetjeneste

Malen kan brukes som utgangspunkt for styringssystem for informasjonssikkerhet for tannhelsetjenesten.

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en mal for internkontroll (Word)

Malen inneholder oversiktlige prosedyrer, konkrete maler og sjekklister. Disse beskriver sikkerhetskrav og prosedyrer legekontoret må etablere som et minimum og kan legges til grunn i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet. Når dette er etablert, vil det utgjøre tannlegekontorets eget styringssystem for informasjonssikkerhet. Samtidig vil kravet til skriftlig dokumentasjon være ivaretatt.

Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til innholdet i hvert enkelt avsnitt og tilpasse dette til egen virksomhet, eventuelt slette det som ikke passer.

Malen er vedlegg til Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder (PDF).

Fant du det du lette etter?
Ja Nei