Søk

Veileder i digital pasientkommunikasjon

Veilederen gir informasjon til etterlevelse av kravene om tekniske og administrative tiltak ved etablering av løsninger for pasientkommunikasjon.

Veileder i digital pasientkommunikasjon (PDF)

Om veilederen

Tema for denne veilederen er informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av digitale midler for kommunikasjon mellom helsetjenesten og pasienter og brukere.

Veilederen tar også for seg risiko og risikoscenarier for de ulike kommunikasjonsteknologiene, samt ulike temaer innen personvern og informasjonssikkerhet, juridiske spørsmål og tiltak.

Formålet med veilederens innhold er å belyse grunnleggende spørsmål og prosesser virksomheten må ta stilling til for å oppnå god sikkerhet og ivaretakelse av personvernet, både i løsningen som benyttes og i kommunikasjonen i seg selv.

Veilederen retter seg i hovedsak mot mindre helsevirksomheter, men vil også være relevant for de større aktørene i sektoren.

Veilederens vedlegg inneholder eksempler på innhold i SMS og e-post.

Forhold knyttet til sosiale medier er tatt inn i denne veilederen, og erstatter slik Veileder om sosiale medier.

Dette er versjon 3

Veilederen er i versjon 3.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 4. februar 2021.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei