Søk

Veileder for fjernaksess mellom virksomhet og leverandør

Veilederen gjelder fjernaksess til alle typer informasjonssystemer som brukes til å behandle helse- og personopplysninger. Eksempler kan være fagsystemer, medisinsk teknisk utstyr (MTU) og IKT-infrastruktur.

Veileder for fjernaksess mellom virksomhet og leverandør (PDF).

Vedlegg til veileder for fjernaksess mellom virksomhet og leverandør (PDF).

Virksomheten er (som dataansvarlig) ansvarlig for at fjernaksess til helse- og personopplysninger, teknisk løsning og tjenestene som ytes, oppfyller krav i norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen). Leverandøren (som databehandler) skal oppfylle krav i Normen, og avtalen som tas frem med grunnlag i denne veilederen, skal tilrettelegge for dette.

Veilederen er i versjon 3.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 2. juni 2022. Veilederen erstatter tidligere versjoner av veilederen samt Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei