Søk

Veileder for forskning

Forskningsprosjekter i helse- og omsorgssektoren medfører bruk av helse- og personopplysninger som krever at personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren (PDF)

Bakgrunnen for en egen veileder for personvern og informasjonssikkerhet er å kunne ivareta krav til administrative og tekniske løsninger.

Veilederen skal være til hjelp for å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter.

Veilederen angir krav til informasjonssikkerhet før oppstart, under gjennomføring og ved avslutning av forskningsprosjektet. Informasjonssikkerheten må ivaretas i alle fasene.

Veilederen gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på:

  • helse- og personopplysninger om enkeltindivider
  • humant biologisk materiale (forskningsbiobank)

Den primære målgruppen for veilederen er prosjektleder for forskningsprosjektet.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei