Søk

Veileder for helse- og omsorgstjenester i kommuner

Hensikten med veilederen er i første rekke å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

På bakgrunn i endringer av regelverk er denne veilederen utdatert. Sekretariatet vil oppdatere denne veilederen tidligst i 2020.

Veilederens mal over eksempler på behandlinger kan dere i stedet benytte faktaark 13 – protokoll over behandlingsaktiviteter med vedlegg for maler.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei