Søk

Veileder for legekontor

Hensikten med veilederen er i første rekke å gi legekontorer et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende personvern- og informasjonssikkerhetskrav.

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer - en veileder (PDF)

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer - en mal for internkontroll (Word)

Målsettingen er at legekontorene ivaretar gjeldende lov- og forskriftskrav ved å følge anbefalingene i veilederen. Veilederen vil gi en enklere hverdag for legekontoret i arbeidet med å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Mal for internkontroll

Med veilederen følger det en mal for internkontroll (i MS Word- og OpenOffice-format), med oversiktlige prosedyrer, konkrete maler og sjekklister. Disse beskriver sikkerhetskrav og prosedyrer legekontoret må etablere som et minimum og kan legges til grunn i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet. Når dette er etablert, vil det utgjøre legekontorets eget styringssystem for informasjonssikkerhet. Samtidig vil kravet til skriftlig dokumentasjon være ivaretatt.

Målgruppe

Primærmålgruppen for veilederen er personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet ved legekontoret.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei