Søk

Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger

Veilederen skal gi virksomheter i helse- og omsorgstjenesten veiledning i hvordan de registrertes rettigheter kan ivaretas herunder pasienters rettigheter som registrerte

Last ned:

Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger 1.0 (PDF)

En av helsesektorens overordnede målsettinger å yte god og likeverdig helsehjelp. Både personvernrettigheter og andre pasient- og brukerrettigheter er viktige forutsetninger for at denne målsettingen skal nås. Pasienter- og brukeres rettigheter er en viktig del av dette.

Veilederen omhandler først og fremst behandling av personopplysninger i forbindelse med at det ytes helsehjelp. Rettigheter ansatte har som registrerte omtales noe. Veilederen omhandler ikke samtlige rettigheter pasienter har, men avgrenser seg til pasienters rettigheter som registrerte.

Rettigheter behandles i Normens kapittel 4.Denne veilederen utdyper og utfyller Normens krav.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei