Søk

Veileder for tannhelsetjenesten

Hensikten med veilederen er i første rekke å gi virksomheter i den private og offentlige tannhelsetjenesten et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende personvern- og informasjonssikkerhetskrav.

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder (PDF)

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en mal for internkontroll (Word)

Målsettingen er at virksomhetene i tannhelsetjenesten ivaretar gjeldende lov- og forskriftskrav ved å følge anbefalingene i veilederen. Veilederen vil gi en enklere hverdag for virksomhetene i arbeidet med å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Med veilederen følger det en mal for internkontroll (i MS Word- og OpenOffice-format), med oversiktlige prosedyrer, konkrete maler og sjekklister. Disse beskriver sikkerhetskrav og prosedyrer virksomhetene må etablere som et minimum og kan legges til grunn i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet. Når dette er etablert, vil det utgjøre virksomhetenes eget styringssystem for informasjonssikkerhet.

Samtidig vil kravet til skriftlig dokumentasjon være ivaretatt.

Primærmålgruppen for veilederen er personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet ved virksomheter i den private og offentlige tannhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei