Søk

Veileder i bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger

Formålet med veilederen er å gi veiledning til personvern- og informasjonssikkerhetsutfordringene ved bruk av skytjenester slik at virksomheten kan etterleve kravene i Normen.

Veileder i bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger (PDF)

Veilederen gir praktisk hjelp innenfor områdene:

  • Fastsette ansvar, inngå avtaler, ivareta kontroll og vurdere risiko
  • Belyse fordeler ved teknologien
  • Synliggjøre trusler og behov for kontroll
  • Ivaretakelse av pasientens rettigheter til samtykke, innsyn, retting sletting mv.
  • Eksempler på risikoområder som det er naturlig å belyse
  • Etabler databehandleravtale
  • Behandling av helse- og personopplysninger under Normens virkeområde

Cloud Security Alliance Norway har mappet Normens krav til Cloud Controls Matrix (CCM). Se mer her.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei