Søk

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr behandler i mange tilfeller helse- og personopplysninger, og er dermed underlagt Normens krav.

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr (PDF)

Veilederen adresserer særlig to aspekter ved informasjonssikkerhet: manglende evne til å behandle helse- og personopplysninger i tråd med lovverket og dermed true pasientens personvern, og hvordan medisinsk utstyr kan beskyttes mot angrep på digital infrastruktur.

I vurderingen av sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr, vil eventuell påvirkning på funksjon og bruk av utstyret måtte tillegges stor vekt.

Kravet i personvernlovgivningen om at sikring skal være forholdsmessig må derfor veie tungt når sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr skal implementeres.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei