Søk

Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles journal

Veilederen gir råd om etterlevelse av kravene i Normen ved etablering av samarbeid om felles journal.

Samarbeid mellom virksomheter om felles journal - En veileder med avtale-eksempler (PDF)

Generell avtalemal - Avtale-eksempel felles databehandlingsansvar (Word)

Et samarbeid om felles journal kan være fastleger eller tannleger som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere om å yte helsehjelp til pasienter.

Samarbeid om felles journal

Pasientjournalloven § 9 åpner opp for at virksomheter kan inngå samarbeid om felles journal (lovdata.no).

Dette innebærer at hver pasient har én journal innen samarbeidet, og at helsepersonellet tilknyttet fellesskapet fører opplysninger i denne journalen. En felles journal vil da erstatte den enkelte virksomhets interne journalsystem. Formålet er å fremme ytelse av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Veilederens mål

«Etablering av samarbeid om felles journal» gir veiledning til etterlevelse av kravene som pasientjournalloven § 9 oppstiller til avtalen mellom virksomhetene, herunder krav om hva samarbeidet omfatter, hvordan pasientens eller brukerens rettigheter skal ivaretas, hvordan helseopplysningene behandles og sikres, også ved opphør eller endring av samarbeidet og databehandlingsansvaret. Dette omfatter for eksempel gruppepraksis, kommune med dels kommunal og dels privat hjemmetjeneste, og lokalmedisinsk senter.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei