Søk

Veileder for bruk av video, lyd og bilde

Veilederen gir anbefalinger om informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av video-, lyd- og bildeopptak.

Veileder for bruk av video, lyd og bilde i helse- og omsorgssektoren (PDF)

Veilederen skal bidra til at bruk av video, lyd og bilde skjer i samsvar med gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet. Veilederen skal også være et praktisk hjelpemiddel når virksomhetene benytter video, lyd og bilde.

Veilederen omtaler grunnregler og hovedprinsipper for bruk av video, lyd og bilde. Disse retter seg mot alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren som skal ta dem i bruk. Helselovgivningens alminnelige regler for behandling av helse- og personopplysninger gjelder også ved bruk av video, lyd og bilde. I tillegg kommer særlige personvernutfordringer knyttet til bruk av video, lyd og bilde.

Veilederen har søkelys på bruk av video, lyd og bilde i forbindelse med:

  • ytelse av helsehjelp
  • veiledning og opplæring
  • kvalitetssikring

Veilederen er i versjon 2.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 4. februar 2021

Fant du det du lette etter?
Ja Nei