Hopp til hovedinnhold
Søk

EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuter

EPJ-løftet for fysio- og manuellterapeuter skal bidra til bedre samhandling og mer effektiv ressursbruk gjennom å heve kvaliteten på EPJ-systemene.

EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuter er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og EPJ-leverandører.

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Programmet er finansiert ved avsatte midler fra avtale om driftstilskudd og takster.

Midlene skal benyttes til utvikling av IKT-verktøy som bidrar til å understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren, og mer effektiv ressursbruk.

Kravdokumenter

Flere av kravdokumentene for fastlege og avtalespesialister leverer inn mot systemene til fysio- og manuellterapeuter og disse kravdokumentene finnes her på siden EPJ-løftet for fastleger og avtalespesialister.

Takstforhandlinger