Søk

Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester

Helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien trenger tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal.

Lokale rutiner for legemiddeladministrasjonen er i dag ofte delvis papirbaserte, som kan øke risikoen for at pasientene har feilaktige legemiddeloversikter. Ved skifte av omsorgsnivå kan det være ekstra utfordrende å ha tilstrekkelig informasjon om legemidler og annen informasjon om pasienten. Helsepersonell bruker derfor mye tid til å kvalitetssikre den informasjon de har tilgjengelig.

Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse har tett samarbeid med sektoren for å tilrettelegge for at pleie- og omsorgstjenesten skal få tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal.

Dette vil gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til kvalitetssikrede og oppdaterte helseopplysninger som vil øke pasientsikkerheten og spare tid.

Les mer om kjernejournal.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei