Hopp til hovedinnhold

Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester

Helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien trenger tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal.

Lokale rutiner for legemiddeladministrasjonen er i dag ofte delvis papirbaserte, som kan øke risikoen for at pasientene har feilaktige legemiddeloversikter. Ved skifte av omsorgsnivå kan det være ekstra utfordrende å ha tilstrekkelig informasjon om legemidler og annen informasjon om pasienten. Helsepersonell bruker derfor mye tid til å kvalitetssikre den informasjon de har tilgjengelig.

Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse har tett samarbeid med sektoren for å tilrettelegge for at pleie- og omsorgstjenesten skal få tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal.

Dette vil gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til kvalitetssikrede og oppdaterte helseopplysninger som vil øke pasientsikkerheten og spare tid.

Les mer om kjernejournal.