Hopp til hovedinnhold

Multidose i e-resept

Det er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten.

Funksjonaliteten gjør at fastlegene nå i tillegg til å sende e-resepter, kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en multidosepasient bruker. Denne listen kalles en "multidosemelding" og sendes til et Multidoseapotek. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Les mer om Multidose i e-resept.