Hopp til hovedinnhold

Utprøving av pasientens legemiddelliste

Det er et mål å etablere en felles, nasjonal oversikt over pasientens legemiddelbruk – pasientens legemiddelliste.

Jobben med å danne grunnlaget for en felles legemiddelliste har pågått lenge.

Vi har fått bedre oversikt over pasientens legemidler gjennom innføring av e-resept og kjernejournal, men dette er kun basert på resepter og ikke en fullstendig oversikt over hva pasienten faktisk skal bruke. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelt pasient skal bruke er et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å lede arbeidet, i samarbeid med sektoren.

Les mer om utprøvingen av pasientens legemiddelliste.