Søk

Alle møter

Alle møter skal bidra til kortere ventetid, bedre planlegging og at flere møter til timene sine.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
17. januar 2022

Målet er å gi et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. 

Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning og konsultasjonsbehov.

Bakgrunn og behov

Prosjektene skal sammen sørge for god planlegging og ressursbruk ved poliklinikkene, bedre tilgjengelighet for pasienter og pårørende, forenklet hverdag for medarbeidere og legge til rette for bruk av digitale løsninger.

​I 2012 var det 82.000 konsultasjoner i Helse Vest hvor pasienten ikke møtte til timen sin, og 127.000 pasienter tok kontakt for å endre på timeavtalene sine. Med de nye løysingene som kommer gjennom Alle møter vil det bli enklere å holde en god dialog mellom sykehus og pasient. 

Forløper til Alle møter-programmet er prosjektet Avansert oppgaveplanlegging, som ble startet i 2012, og ble utvidet til prosjektet Alle møter i 2013.

Les mer om Alle møter på Helse Vest sine nettsider.

Organisering av prosjektet

Hvert prosjekt i Alle møter har en regional prosjektleder, og en lokal prosjektleder i hvert foretak. Prosjektlederne følges opp av Alle møter sin programledelse.

Programmet er organisert med en regional programledelse, samt en utvidet programledelse som består av foretakenes programledere, tillitsvalgt, kommunikasjonsressurs, og en programkoordinator.

Programledelsen rapporterer til programstyret. Programstyret utgjøres hovedsakelig av ledere i foretakene, samt tillitsvalgte og representant for brukerutvalget.

Kontaktperson

Programleder
Finn Olav Mjærum
Seniorrådgiver
Helse Vest RHF

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
17. januar 2022
Fant du det du lette etter?
Ja Nei