Søk

DigiHelse fase 2

Fase 2 av DigiHelse er ein videreutvikling av funksjonalitet i DigiHelse-prosjektet.
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
17. januar 2020

Bakgrunn og behov

Digitale innbyggartenester (DigiHelse) fase 1 var eit samarbeidsprosjekt mellom KS, Direktoratet for e-helse, Oslo kommune, Bergen kommune og kommunesamarbeidet Digitale Gardermoen (DGI).

Dette var eit nasjonalt prosjekt med mål om å lage ei felles løysing for alle kommunane og innbyggarane i landet slik at innbyggar/pårørande skal kunne sjå planlagde/tildelte og gjennomførte besøk med tilhøyrande informasjon, avbestille besøk og få varsel om gjennomførde besøk. 

I fase 1 vart det utvikla ulik funksjonalitet i dei tre journalsystema. I tillegg vart det etterspurt meir funksjonalitet i løysinga. Derfor vart det søkt om middel til eit nytt prosjekt, DigiHelse fase 2 for å jamne ut desse forskjellane for innbyggar.

Forventa gevinstar

DigiHelse fase 2 skal realisere gevinstar for både innbyggarar, pårørande, helsepersonell og styresmakter. Når DigiHelse fase 2 er avslutta skal følgjande resultat vere oppnådde:

•    Lik funksjonalitet for innbyggar uavhengig av kva EPJ-leverandør kommunane vel
•    Bruker og pårørande har meir informasjon om tenestene dei får som gir mindre behov for å kontakte tenesta på telefon. Redusert bruk av telefon
•    Enkelt å ta ut statistikk. Sparer tid på uttak av statistikk som blir etterspurd

Tidsplan, leveransar og milepælar

Prosjektet starta opp i 2019. Det er laga avtalar med leverandørar og dessutan starta utvikling i 2019. Ferdigstillelse på utvikling av funksjonalitet, test og utrulling vil vere i 2020.

Rørte aktørar

På oppdrag frå KS og DigiFin-ordninga er prosjektet leidd av Oslo kommune. Prosjektet rører innbyggarar, pilotkommunane Oslo, Bergen og kommunesamarbeidet Digitale Gardermoen, helsenorge.no og dessutan dei tre leverandørane Tieto, Visma og Dips Front.

Organisering av prosjektet

Prosjektet har ei styringsgruppe beståande av kommunar, KS, helsenorge.no og leverandørar. Det er nedsett ei arbeidsgruppe med tre kommunar som har det operative ansvaret for å følgje opp leverandørar, og dessutan teste at løysinga er utvikla i samsvar med krava.

Fase
Avsluttet
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
17. januar 2020
Fant du det du lette etter?
Ja Nei