Søk

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Fase
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
02. desember 2019

Bakgrunn og behov

Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen på en god måte.

Det er dårlig tilrettelagt for at pasienten kan delta og spille inn informasjon i egen behandlingsplan og dermed ens evne til å være aktive deltaker i eget sykdomsforløp. 

Det er behov for en digital behandlings- og egenbehandlingsplan som utarbeides og deles på tvers av behandlere fra primær- og spesialisthelsetjenesten og som kan være et verktøy for mer koordinert og effektiv oppfølging av pasienter.

For å kunne løse dagens utfordringer må digitale behandlingsplaner være mer enn et elektronisk dokument, heller en levende plan som er i kontinuerlig utvikling av helsepersonell som er involvert og pasienten selv.

Forventede gevinster

For pasienten:

  • Aktiv deltagelse i behandlingen
  • Bedre oppfølging av initiert behandling
  • Større grad av medvirkning i behandlingsopplegg

For helsepersonell:

  • Helhetlig og koordinert behandling
  • Redusert risiko for å gjøre feil
  • Ansvaret for tiltakene/delbehandlinger blir tydeligere for alle.

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Beskrivelse av behov, informasjonsmodell, kravspesifikasjon, API i løpet av 2020
  • Plan for gevinstrealisering og implementering i løpet av 2020
  • Utvikle prototype og pilotering i løpet av 2021 under forutsetning av finansiering

Berørte aktører

Pasienter og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastleger, legevakt, sykehus vil kunne utarbeide og lese behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett (NHN) ved kjernejournal og helsenorge.no for lagring og tilgang til behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Helsedirektoratet som prosjekteier og ansvarlig for forsøksordninger og faglige retningslinjer der behandlingsplan og egenbehandlingsplan anbefales utarbeidet. 

Organisering

Arbeidet prosjektorganiseres med Helsedirektoratet som prosjekteier. Det inviteres til bred deltagelse fra pasientorganisasjoner og sektoren.

Fase
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
02. desember 2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei