Hopp til hovedinnhold
Søk

Program digital samhandling steg 1

Program digital samhandling skal sørge for at de de ulike digitale løsningene i Helse-Norge snakker bedre sammen. Dette vil gi bedre behandling av pasienter, og gjøre det enklere og tryggere for innbyggere og helsepersonell.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. februar 2022

Kjernen i Program digital samhandling er å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.

Arbeidet i steg 1 skal danne grunnlaget for videreutvikling av eksisterende samhandlingsløsninger, og utvikling av nye.

Les mer om Program digital samhandling på e-helse.no.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. februar 2022