Hopp til hovedinnhold
Søk

HELIKS (Helhet i kliniske system)

HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
03. februar 2022

HELIKS står for «Helhet i kliniske system» og skal innføre, videreutvikle og regionalt standardisere de kliniske kjerneløsningene til Helse Vest.

Programmets målbilde innebærer at Helse Vest benytter felles regionale EPJ-system som støtter opp under helhetlige og standardiserte kliniske arbeidsprosesser.

HELIKS-programmet er Helse Vest sitt viktigste initiativ for å nå målene i regionens strategiplan for EPJ-området. Strategien omfatter både dokument journalen, elektronisk kurve og det digitale medie-arkivet. Programmet omfatter prosjekter med ansvar for etablering og innføring av felles regionale kliniske IKT-løsninger som dekkes av strategien.

HELIKS tar utgangspunkt i klinikernes arbeidsprosesser.Etter kartlegging og dokumentasjon av disse prosessene, vurderes og besluttes hvordan de ulike systemene som utgjør EPJ-løsningen i fellesskap kan understøtte gode og effektive pasientforløp. Dette innebærer bl.a. vurderinger av hvor informasjon skal lagres og vises, samt funksjonsfordeling mellom system der det er overlapp. Etableringen av felles EPJ-løsning skal også bidra til å redusere uønsket variasjon mellom virksomhetenes kliniske arbeidsprosesser.

Programmets visjon er: «Én vestlending – én sykehusjournal».

Med én sykehusjournal vil helsepersonell i Helse Vest få langt bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud til befolkningen i landsdelen. Bedre og enklere tilgang til livsviktig pasientdata i utrednings-og behandlingsprosessen, vil bidra til å øke pasientsikkerheten.

Helse Vest er, gjennom HELIKS-programmet, hovedsamarbeidspart for sektoren knyttet til Kritisk informasjon mot Kjernejournal, samt for utprøving av Pasientens Legemiddelliste (PLL).

Les mer om prosjektet på Helse Vest sine nettsider.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
03. februar 2022