Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Midt-Norge
Sist oppdatert
03. februar 2022

Helseplattformen skal innføre felles elektroniskpasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. 

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Les mer om tiltaket påhelseplattformen.no

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Midt-Norge
Sist oppdatert
03. februar 2022