Søk

Internettassistert behandling for angst og depresjon i kommunen

Prosjektet skal bidra til at det opprettes nettassistert behandling av milde til moderate angst og depresjonsplager i norske kommuner.
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022

Bakgrunn og behov

Forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen er høy. Folkehelseinstituttet anslår at rundt en fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 prosent i løpet av et år. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder.

Internasjonale estimater anslår at andelen som ikke får behandling, men som har behov (såkalt «Treatment gap») er på 57,5 % for angstlidelser og 56,3 % for depresjoner.

Behovet i befolkningen for psykiske helsetjenester er større enn dagens helsetilbud kan dekke. Det er derfor gode grunner både for å supplere eksisterende behandlingsløsninger, men også se på om nye formater kan være nyttige for å sikre at de som trenger hjelp får det.

Internettassistert behandling er en terapiform der innbygger mottar hele eller deler av behandlingen via digitale verktøy. Behandlingen er i snitt like effektiv for symptomer som tradisjonell behandling. Pasientene er fornøyde med behandlingsformen, og flere studier rapporterer om reduksjon i tid brukt av behandler i hvert forløp. Derfor er det potensiale for at flere kan få hjelp. Forprosjektet har levert en pilotløsning for at innbyggere kan finne digitale verktøy selv, og at behandlere kan forskrive informasjonsmateriell, lærings- og behandlingsverktøy. 

Forventede gevinster

  • Tilrettelegge for økt tilgjengelighet i kommunal behandling av psykiske helseplager
  • Tilrettelegge for økt kapasitet i helse- og omsorgstjenestens behandlingstilbud
  • Tilby kommuner verktøy de kan benytte i behandling
  • Nå nye målgrupper, som av ulike grunner ikke ønsker/har mulighet til å delta i tradisjonell behandling
  • Tilrettelegge for bedre kvalitet gjennom fleksibilitet og tilpasset behandlingsopplegg
  • Tilrettelegge for mestring av psykiske plager gjennom tidlig- og tilgjengelige tilbud
  • Tilrettelegge for økt arbeidsdeltakelse og deltakelse i skole og fritid
  • Tilrettelegge for mulig reduserte utbetalinger av sykepenger og arbeidsavklaringspenger

Berørte aktører

Innbygger, pårørende, behandler i kommunal psykisk helsetjeneste, fastleger, andre kommunale helseaktører/tilbud (frisklivssentraler, helsestasjon og skolehelsetjeneste), spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen (Helsedirektoratet, produktansvarlige helsenorge.no, NAV, leverandører av digitale verktøy, interesseorganisasjoner og fagforeninger (Legeforeningen, Psykologforeningen, NAPHA).

Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022
Fant du det du lette etter?
Ja Nei